หน้าหลัก    กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.     สพป.บร.2     สลิปเงินเดือนออนไลน์     ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกสูง     กระดานสนทนา     ประชาคมอาเซียน          ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิโรจน์     แก้วสอน 
สาระสนเทศ

เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.242.8.162
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1317
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
54.242.x.xxx
202.46.xx.xxx
157.55.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
เวลาในขณะนี้:
Apr 17, 2014
08:10 am ICT
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 งานบริหารทั่วไป

1. นางสาวเบญญาภา ภูผิวผา หัวหน้ากลุ่มงาน

 


ขอบข่าย
/ภารกิจ

(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

(จ) การจัดระบบริหารและพัฒนาองค์กร

(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

(ซ) การดำเนินงานธุรการ

(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
       
(ญ) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

(ฎ) การรับนักเรียน

(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

(ฒ) การทัศนศึกษา

(ณ) งานกิจการนักเรียน

(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
        
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน


อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ (ค) (ฎ) (ฏ) (ฑ) ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านโคกสูง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (1020 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
:หน้าแรก: :สมาชิก: :กระดานสนทนา: :ติดต่อเรา:


โรงเรียนบ้านโคกสูง:www.bankoksung.org
256 หมู่ 3 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160(Tel.089-8652669,087-9669508)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Webmaster:bankoksungbr2_2556@hotmail.com

themes by websurin